©copyright Padre Generatore

Gebruik toegestaan met inachtneming van het auteursrecht dat op het materiaal rust.

 

Al het materiaal dat zich op deze website bevindt, daaronder begrepen de teksten, de foto’s, de afbeeldingen, de ontwerpen, de bewegende beelden, de audio clips en video’s, de liederen, de grafische vormgeving en de technische stijl, vallen onder de wetgeving inzake het auteursrecht, het merkenrecht of andere wetgeving inzake de intellectuele eigendom.

Het vorenstaande brengt mee dat de inhoud van deze website uitsluitend bestemd is voor persoonlijk, derhalve niet commercieel, gebruik, waarbij er op dient te worden toegezien dat de teksten, de foto’s, de afbeeldingen, de ontwerpen, de bewegende beelden, de audio clips en video’s, de liederen, de grafische vormgeving en de technische stijl op geen enkele manier worden gewijzigd, dat steeds de bron herkenbaar moet zijn en dat ook op iedere kopie het auteursrecht (of copyright) rust.

Behoudens het persoonlijke, derhalve niet commerciële gebruik als hiervoor omschreven, mag geen enkel deel van deze website vermenigvuldigd worden met mechanische, fotografische of electronische middelen, noch op enig andere wijze worden doorgegeven of gekopieërd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Indien niet uitdrukkelijk anders aangegeven is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan om het materiaal dat zich op deze website bevindt geheel of gedeeltelijk, al dan niet gratis, te wijzigen of te verspreiden (op internet of op enige andere plaats).

Verzoeken om toestemming met betrekking tot al hetgeen hiervoor is omschreven worden van geval tot geval behandeld, waarbij gebruik kan worden gemaakt van het daartoe bestemde formulier Contacten.

Italiano English Français Português Español Deutsch Nederlands Româna Srpska