Wie het aardse leven verliest vindt het eeuwige onsterfelijke leven

Wie het aardse leven verliest vindt het eeuwige onsterfelijke leven

Wie het aardse leven verliest vindt het eeuwige onsterfelijke leven

De Verlosser zei: Mijn Rijk is niet van deze werelden Hij voegde daar nog aan toe: “Het is goed voor jullie dat ik heenga…waar Ik heenga, kunnen jullie nu niet komen”.

Jezus sprak deze woorden omdat de schepselen zich nog te diep in het gebied van de scheiding bevonden, gebied dat verworden was tot een nest van krachten die geluk voorspiegelen maar alleen maar bedrieglijk zijn.

De harten van de grote Wijzen sporen de eigen krachten, die aan deze wereld vastgeklonken zijn, aan om zich uit deze gevangenis te bevrijden en zich op te richten om daarheen te vliegen waar Jezus-Liefde een plaats heeft bereid voor alle harten van Goede Wil.

Jezus roept ons op om elkaar lief te hebben met de Liefde van de Vader: de Vader die Liefde is, is de Christus.

De Liefde wordt gevormd door ontelbare stralen: liefhebben is werken, is met de stilte bidden, is de Verlosser, die zich tot slaaf van onze krachten heeft gemaakt, bevrijden.

De Liefde is de Oceaan zonder begin en zonder einde, zij is het Leven van het leven, de Liefde is het Leven van de dood.

Liefhebben is het omvormen van de eigen zwakheid in kracht, de eigen ziekte in genezing, het is het altijd de Waarheid willen zoeken om iedere onwaarheid om te vormen. Ieder woord dat in de Waarheid wordt geopenbaard is een Engel van Licht die het Rijk van de Liefde binnenvliegt. Het geloof in de Waarheid verplaatst de bergen van hindernissen en ziektes, het geloof opent alle gesloten deuren en in haar is het Onsterfelijke Leven.

Dank Christus Vader, Dank Christus in Jezus, In ons hebt U zich tot Zoon, tot Verlosser gemaakt.

Dank Christus Heilige Geest, U hebt zich tot Geest van Licht gemaakt en bent binnengetreden in onze duisternis en in onze stoffelijkheid, om ons om te vormen tot Spirituele Schepselen. In Jezus hebt U het onrecht van de veroordeling tot de dood aanvaard en hebt U de martelingen, de zweepslagen, de doornenkroon en de nederlaag aanvaard. Drie maal bent U onder de last van het onrechtvaardige kruis gevallen en drie maal bent U weer opgestaan, voor onze Verlossing, om ons in staat te stellen om ook op te staan, met de krachten van het lichaam, van de Ziel en van de Geest.

Nooit hebt U gevraagd om gerechtigheid voor al diegenen die U gemarteld hebben, voor hem die U het Hart heeft doorboord met zijn lans, voor hen die U hebben doorboord met talloze andere lansen van valsheid en verraad, voor hem die U verraden heeft ondanks dat hij met U gegeten had en deelgenoot was geweest van genezingen en wonderen, om verlicht te worden en de Waarheid te kunnen kennen.

Een deel van deze discipelen heeft er, na te zijn verlicht en de Waarheid te hebben gekend, voor gekozen om de krachten van de leugen te volgen; en zij hebben geen gehoor gegeven aan de oproep voor de Overwinning van het Leven, maar hebben verkozen verder te gaan met het ervaren van nieuwe gevoelens, het volgen van de eigen instincten en het voortzetten van de ervaringen van de traditie.

De Mens van de Waarheid wordt geweigerd, verraden en veroordeeld; de krachten van deze wereld roepen uit: “Wij kennen hem niet en wij willen hem niet kennen”.

Jezus brengt ons in herinnering dat het schepsel alles oogst wat het zaait en daartoe hernieuwt hij zijn oproep: “Wie niet vader, moeder, broers, man, vrouw en kinderen verlaat, zal mij niet kunnen volgen”.

Wie het eigen leven verliest zal het Ware Leven vinden; niemand is zoon, broer, man en vrouw; alleen de Waarheid is alles in allen.

De leugen is het tegendeel van het al, maar zij kan worden omgevormd in Waarheid van Liefde, dankzij

Het Kostbare Bloed van Christus Vader

dat zich overgeeft aan het bloed dat geschapen is en dat de scheiding volgde.

Met het hart, met de Ziel en met de Geest danken wij de Verlosser Jezus en vragen wij dat het bloed dat geschapen is opnieuw wordt voortgebracht in het

Kostbare Bloed dat is Voortgebracht in Christus Vader.

Scorzè 1 juli 2007