De twee discipelen van Emmaus

De twee discipelen van Emmaus

De twee discipelen van Emmaus

De Verlosser zegt: “waar twee of drie bijeen zijn in mijn Naam, daar Ben Ik”.

De Geest van Licht roept alle Geesten van de Oneindige Schepping op om de Waarheid te zoeken in het luisteren, in de stilte, in het gesprek, in de vergelijking en in het wederzijds respect.

Als twee schepselen samen wandelen en over Jezus nadenken en praten, komt de Waarheid die Jezus Is tot hen en doet Zich in hun hart voelen met het Vuur van de Liefde. Door te wandelen is er groei, door te zoeken wordt gevonden, door te weten kan in Vrijheid van de ander worden gehouden.

Dank Geest van Licht en Liefde, vandaag, aan het begin van het derde millennium, zijn de twee discipelen van Emmaus teruggekeerd en zij wandelen en spreken in Geest en Waarheid met Jezus, in Zijn Tweede Komst.

De twee discipelen van Emmaus die op weg zijn naar Emmaus, spreken samen over de Verlosser Jezus die in Jeruzalem verraden is, gevangengenomen, gemarteld, ter dood veroordeeld en gekruisigd door de hogepriesters en de farizeeers.

Zij vertellen elkaar dat enkele vrouwen naar het graf zijn gegaan maar daar het Lichaam van Jezus niet gevonden hebben; wel hebben zij daar toen gezien dat Engelen aan hen verschenen, die verkondigden dat Jezus uit de dood is opgestaan. Terwijl zij dit aan elkaar vertellen voegt Jezus zelf zich bij hen en Wandelt met hen verder, maar de twee discipelen herkennen Hem niet. Jezus zegt hen: “O onnozelen en traag van hart dat u niet gelooft in alles wat de profeten hebben gezegd! Moest niet de Christus deze lijdensweg gaan om zo in het Rijk van Zijn Glorie binnen te gaan?”

In Emmaus aangekomen zeggen de twee discipelen tot Jezus: Blijf bij ons want het wordt avond en de dag is al bijna voorbij”. Jezus blijft bij hen en als zij aan tafel zijn gegaan neemt de Verlosser het brood, zegent het, breekt het en geeft het aan de twee discipelen.

Op dat zelfde moment openen zich hun ogen en herkennen zij in hun Gast Jezus. Maar Hij Verdwijnt voor hun aangezicht. Dan vragen zij aan elkaar: “Brandde ons hart niet in onze borst toen Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schrift uitlegde?” En meteen staan de discipelen op en keren terug naar Jeruzalem, waar de elf Apostelen bijeen zijn, samen met de anderen die zich bij hen gevoegd hebben. En zij verkondigen hen dat Jezus waarlijk uit de dood is opgestaan en hoe zij Hem hebben herkend in het “breken van het brood”.

Het hart vraagt zich af: “ Wie zijn de twee van Emmaus en wat is de betekenis van het dorp Emmaus?”.

Share:

Leave your comments