Heiligste Drie-eenheid

Heiligste Drie-eenheid

Heiligste Drie-eenheid

Om onze zwakheden en angsten te verlichten.schenkt Jezus ons het Voorbeeld van Zijn Bestaan.

Ieder wezen heeft zijn eigen primaire geest, die doet ontsporen en die verdeelt, vader van oneindig veel kinderen in de oneindige schepping, die slaaf zijn van ziektes en van ontelbare moeilijkheden die voortkwamen uit verkeerde en onevenwichtige ervaringen en die vervolgens overgedragen worden op de kinderen en de kinderen van de kinderen.

Er zijn schepselen die met hun eigen gedachten met het Hart in Verbinding staan: zij worden aangetrokken tot het Grote Kosmische Hart en kijken omhoog, in de richting van de drie Geestelijke Ogen.
Andere wezens zijn het tegendeel: zij tonen zich met gebogen hoofd en worden door instincten en passies omringd en gemanipuleerd, krachten die zich in het centrum van de Aarde bevinden of die uit de diepte van de oceaan komen.

Jezus is gekomen om ons Zijn Energie te geven, zodat wij onszelf kunnen bevrijden en onszelf kunnen redden.
Om dit te bereiken moeten wij leren hoe wij Energie van Christus kunnen geven: door te beginnen om met al onze mentale gedachten-kinderen en met al onze zintuigelijke en spirituele energieën die in ons brein binnenkomen, over Jezus te spreken.
Het is goed dat zulke energieën pas tot uitdrukking komen nadat zij bezield en getransformeerd zijn door de Aanwezigheid van de Vader Jezus in ons.

Aan alle krachten die Hij omvormt verleent Jezus een Bovennatuurlijke Energie, die steeds verder groeit totdat zij de Heiligste Drie-eenheid achter zich laat en ingaat in de Volmaaktste Drie-eenheid, samen met Jezus Liefde van de Vader.

Dank Christus Jezus
In het Licht van de Volmaaktste Drie-eenheid