Hemelvaart van Jezus

Hemelvaart van Jezus

Hemelvaart van Jezus

Jezus brengt ons in herinnering: Ik blijf bij jullie tot alle zonden, van alle tijden, zijn omgevormd.
Maar als Jezus bij ons gebleven is, wie is dan ten Hemel gestegen?
Christus is ten Hemel gestegen.

Jezus ging door gesloten deuren onze harten binnen, maar een deel van onze energieën accepteerde hem niet, verwijderde zich en stichtte een mentaal rijk dat voortdurend in oorlog is.

Het is belangrijk dat een ieder zich van zijn eigen omstandigheden bewust wordt, alsook van het feit dat ieder schepsel zijn eigen kruis heeft, dat twee richtingen kan inslaan: of worstelen tussen voortdurende geboorte en dood, of zich inspannen om van hetgeen geschapen is op te gaan naar Hetgeen alles Voortgebracht heeft.
Al wat niet opstaat, blijft in de dood.

Als de ogen van het Hart van het schepsel beginnen open te gaan en het de Waarheid begint te ervaren, begrijpt het dat het alles wat het aan zijn naaste doet, aan zichzelf doet; zo ziet het in zichzelf de vrienden van het Leven en de vijanden van het Leven. Het zal voor ieder schepsel mogelijk worden om in zichzelf zowel de Vader-Schepper en zijn gehele plan, als het deel dat niet meeging in de breuk met de alles Voortbrengende  Liefde, te kennen; dit deel is de Genade Maria.

Het schepsel dat alleen aan zijn eigen persoonlijke problemen denkt en bedrieglijke instincten, kinderen van zijn voorgeslacht, volgt, zal merken dat het doel van de Verlossing zich steeds verder verwijdert.

Jezus bracht veertig dagen door in de woestijn om de krachten van de honger te neutraliseren. Vasten is daadwerkelijk een uitstekend geestelijk medicijn voor de Ziel en voor het Lichaam, vooral voor onze kinderen- gedachten, -gevoelens, -verlangens en -daden.

Dank Christus Jezus.
Eenheid van Liefde met de Vader van alle Vaderen.