Oneindige Dank en Eer zij u Jezus Licht

Oneindige Dank en Eer zij u Jezus Licht

Oneindige Dank en Eer zij u Jezus Licht

Jezus, wij hebben U nodig.

Onze wereld is een kleine planeet, in een universum van de oneindige schepping, waar de mensheid een gevangenis gebouwd heeft waarin zich onverwachte gebeurtenissen voordoen, sommige positief maar vele moeilijk en ondragelijk.

Wij zijn als verdwaalde schapen, omgeven door doornen en stekels.

De aard van het Geloof heeft vele vormen:
een Geloof helpt ons om te geloven in het Leven na de dood;
een Geloof geeft ons de kracht om het leed dat wij zowel veroorzaakt als ondergaan hebben, te aanvaarden;
een Geloof kan al onze innerlijke kinderen in Lichaam en Bloed van Christus Jezus transformeren.

Mogen het Voorbeeld en het Geloof van Petrus en Paulus ons zegenen.