Gebeurtenissen

13 April 2020

13 April 2020

Dankzij de Wederopstanding van Jezus heerst de dood niet meer temidden van het stof. Als een atoom de uitnodiging aanvaardt om de Weg van de Wederopstanding te volgen, neemt de Liefde van het Licht het in Zich op, op een niet-plek waar geen stof meer bestaat maar alleen Oneindigheid. Dit is een Geschenk van Genade, …

Nacht van Goede Vrijdag

Nacht van Goede Vrijdag

De Geest van deze nacht openbaart zich aan hen die waken, en vraagt: “Wat zien jullie?”. Wij zien een grote boom met vele lange takken; deze stellen onze gedachten voor, vervlochten met onze Ziel, die gescheiden van het Licht van de Waarheid geboren werd. De ziel werd genezen door Jezus de Hervormer, dankzij de Barmhartigheid …

Heilige Donderdag

Heilige Donderdag

Dank Vader die alles Voortbrengt in Christus Jezus. Het Licht van Uw Liefde is geworden tot een Voorbeeld van Leven. Jezus heeft, met Eenvoud, een Verlichte Weg geopend, een Pad voor ieder schepsel dat wil terugkeren om te leven in Een Hart van Liefde, in de Vader die alles Voortbrengt. Het Voorbeeld van Jezus is …

Heilige Woensdag

Heilige Woensdag

Dank Vader in Christus Jezus   Om met de Mensheid te spreken heeft de Vader de gedaante van een Mens aangenomen. Jezus zegt: “Wie mij ziet, ziet de Vader. Wij zijn Een”. Hij heeft het kruis van de dood en de doornenkroon omarmd, om hen om te vormen tot een Kroon van Heerlijkheid. Alle mensen …

Heilige Dinsdag

Heilige Dinsdag

De dinsdag is de metgezel van de planeet Mars. Ieder schepsel heeft een Glimlach, een prachtige bron om al ons zaad, begraven in de tuinen van onze zielen, te doen ontkiemen. Het is belangrijk, te vragen: “Waar en hoe heb ik de energieën van mijn oorsprong gezaaid?”. Het Geloof is een, als Geschenk ontvangen, mogelijkheid …

Heilige Maandag

Heilige Maandag

Wat is het Werk? Dat is Werken voor Jezus, met Jezus, in Jezus, in ons. Ieder schepsel hangt aan het kruis, maar wij moeten ons afvragen of wij met het hoofd naar boven gekruisigd zijn, om te klimmen, of met het hoofd naar beneden, om terug te winnen wat wij binnen de zwaartekracht van deze …

Palmzondag

Palmzondag

Dank Vader die alles Voortbrengt, Een in Christus Jezus. U hebt zich geopenbaard in de Onbevlekte Cel van Maria, in het Hart van God de Schepper. Vanaf het begin van de zeven dagen van de schepping heeft God ieder schepsel naar Zijn Beeld geschapen, ieder met zeven Goddelijke Vonken; maar het deel van God dat …

Het Licht-Kind is in ons

Het Licht-Kind is in ons

Christus en Jezus zijn Een en Dezelfde Energie, Geschenk van de Vader. Christus Jezus is in ons, ieder schepsel heeft de mogelijkheid om hem in zich zelf te zoeken, hem te vinden en met hem te versmelten, met hem Een te worden en zo terug te keren in de Vader die Was en Is en …