vergaderingen

Leder woord is een lam

Leder woord is een lam

De woorden die wij uitspreken bevatten een energie die doorgegeven wordt. Wanneer zij uit ons naar buiten komen, zijn zij als lammeren, die verlicht zijn: zij brengen Genade waar geen Genade is: op plaatsen met doornen en stekels, ziektes en ellende, oorden waar veel geleden wordt. Als zij Energie en Genade brengen daar waar problemen …