Spirituele Eenwording

SPIRITUELE EENWORDING IN HET LICHT VAN HET EIGEN GELOOF MET HET WERK VAN DE DRIE-EENHEID.

 

De Levende Woorden van Jezus: “U geschiede naar de mate van uw geloof”,

zijn aanwezig in alle harten.

 

Jezus, Uw schitterende Voorbeeld is een geschenk van Genade voor iedere ziel en voor de gehele Schepping. U bent het Leven en de Eenheid van de Vader in onze twee-eenheid en Uschenkt ons de Genade, ontwaakt te zijn opdat wij de Waarheid kennen.

Verlicht door Uw Levende Woorden kunnen wij de Vader kennen Die Is en Alles Voortbrengt; dankzij Uw Werk vragen wij om opnieuw geboren te worden in de Eenheid van Liefde, verenigd met onze Vader, de Schepper.

Dank Vader Die Is en Alles Voortbrengt dat U het Leven hebt voortgebracht: Het Leven in ons is Jezus.

Als wij liefhebben bent U het Jezus die lief heeft; als wij worden liefgehad, bent U het die ons liefheeft, in de openbaring van de Liefde van de Vader.

Dankzij U, Jezus, zijn wij ons bewust geworden van het bestaan van de Vader Die Is en Alles Voortbrengt.

Wij vragen om in staat te mogen zijn, alle energie terug te vinden die verloren ging in het scheppen van scheiding en dwaling in gedachten, gevoelens, woorden en daden.

Dankzij U, Jezus, is onze Vader de Schepper, nadat hij zich had afgescheiden, teruggekeerd in Eenwording met de Vader Die Is en Alles Voortbrengt. Ook wij vragen om in ons zelf het begin van Licht terug te vinden dat ons naar de Vrijheid brengt, opdat wij instrumenten van Vrede en Barmhartigheid worden, èèn Lichaam van Liefde, èèn Eenheid met de Geest en met de Ziel.

Samen met U, Jezus, willen wij nederig, harmonieus en barmhartig samenwerken.

Iedere gedachte, ieder woord dat zich heeft gegeven om instrument van Vrede te zijn, wordt Een met U om Uw Levende Voorbeeld te volgen, om het offer en de dood te aanvaarden,om aan de dwaling te sterven en om opnieuw geboren te worden, in een nieuwe dimensie die wordt verlicht door het Levende Geloof.

Wij danken U Jezus voor de Liefde die U ons geeft; verenigd met U zijn wij instrumenten om de naaste lief te hebben als onszelf, om te herrijzen in de Alomaanwezige Liefde van de Vader Die Is en Alles Voortbrengt, samen met de Schepper die onze Vader is.

Maria, wij danken U dat U Zuivere Cel bent gebleven, in Eenheid met de Vader Die Is en Alles Voortbrengt, in de Vader de Schepper. Moeder Maria, U hebt voor ons, Uw kinderen, Jezus in U doen binnengaan, de Liefde Die Is en Alles Voortbrengt en Die aan de gehele Schepping het Levende Leven heeft geschonken: de Christus, de Eenheid van Liefde.

De Liefde Die Is en Alles Voortbrengt is binnengegaan in de schepping van het Micro-Heelal. Vandaag nodigt de Liefde van het Oneindige Heelal Dat Is en Alles Voortbrengt het afgescheiden Micro-Heelal uit om Een te worden met de Liefde Die Is en Alles Voortbrengt.

In ons hart verenigd met Jezus en Maria en verenigd met allen die de Liefde leven, danken wij de Vader Die Is en Alles Voortbrengt.

WIL JE MEER INFORMATIE OF DEELNEMEN AAN EEN BIJEENKOMST?