Universeel Gebed

UNIVERSEEL GEBED

 

Volmaakte DrieEenheid

Vader Christus Die Is en Alles Voortbrengt

 

Dank Zuiver Hart van Maria, U hebt ons het Licht van de Verlosser gebracht.

O Maria verlicht onze harten opdat wij nadenken over dit schitterende geschenk:

Het Hart van Jezus dat Is en Alles Voortbrengt heeft ons

De Alomaanwezigheid van de Vader, Christus Die Is en Alles Voortbrengt, geopenbaard.

Laat ons de Heilige Geest aanroepen om vergeving te vragen voor onszelf en om ons in staat te stellen zelf te vergeven, om alle ziektes te genezen en om een einde te maken aan de dwaling. Samen met allen die in ons zijn vragen wij Licht van Liefde en Kracht om in harmonie en vrijheid te leven en om in stilte in ons hart te aanvaarden dat wij bepaalde gevoelskrachten in ons hebben waarvoor wij moeten vasten, boeten en lijden, om samen tewerken met het Licht van het Mededogen en een brood, een werk, een glimlach, een woord van hoop te geven aan hen die de hand uitstrekken.

Laat ons de Wil van de Heilige Geest en het Licht van het Mededogen aanroepen voor alle broeders die omdat zij door een groot onrecht getroffen zijn onmetelijk lijden en voor allendie daarin betrokken zijn. Laat ons met hen in hun lijden één zijn, opdat zich de Waarheid, de Vrijheid en de Harmonie openbaren.

De overwinning van het Leven is de zekerheid dat het Eeuwige Leven en het Geluk heersen in de Alomaanwezige Liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, drievoudig medicijn voor onze gehele Schepping, opdat wij in gedachten, gevoelens en daden genezen van de dwaling die in ons is.

In Gemeenschap met de Volmaakte Daden van Jezus, Levend Voorbeeld,

samen met de Engelen en met onze broeders die leven

in het Licht van de Verlossing

van de Gelukzaligheid,

van de Heiligheid

en van de Volmaaktheid,

zeggen wij vandaag en voor altijd oneindig dank en beloven wij om lief te zullen hebben zoals Jezus ons liefheeft en om na te denken over Zijn Woorden; “Mijn Rijk is niet van deze Wereld”.

WIL JE MEER INFORMATIE OF DEELNEMEN AAN EEN BIJEENKOMST?