De Liefde die alles Voortbrengt werd nooit geboren en zal nooit sterven

De Liefde die alles Voortbrengt werd nooit geboren en zal nooit sterven

De Liefde die alles Voortbrengt werd nooit geboren en zal nooit sterven

Oneindige Dank Liefde van de Vader, voor het Geschenk van Uw Zoon, Levend Voorbeeld voor allen.
Hij Heeft zich in ons midden geopenbaard met het Lichaam van Christus Jezus en Hij heeft aan ieder schepsel dat met Hem samenwerkt om terug te keren in de Bron van de Liefde, de Wederopstanding geschonken.

De Weg van de terugkeer naar het Huis van de Vader wordt aangegeven door een spoor van Licht.
Het Licht wordt altijd uit het Leven geboren, maar het kan ook een weerspiegeling zijn, zoals het Maanlicht.

Het volstaat niet, het Licht te volgen om er zeker van te zijn aan te komen bij de Bron van het Leven, het volstaat niet, een wonder te zien om er zeker van te zijn dat dit afkomstig is van de Volmaaktheid.

Leren, de Oorsprong van de Liefde waar te nemen, zonder verblind of afgeleid te worden door het weerspiegelende licht, is de Grote Les van Jezus.

Oneindige Dank Vader in Christus Jezus in ons.