Alle

Oneindige Dank en Eer zij u Jezus Licht

Oneindige Dank en Eer zij u Jezus Licht

Jezus, wij hebben U nodig. Onze wereld is een kleine planeet, in een universum van de oneindige schepping, waar de mensheid een gevangenis gebouwd heeft waarin zich onverwachte gebeurtenissen voordoen, sommige positief maar vele moeilijk en ondragelijk. Wij zijn als verdwaalde schapen, omgeven door doornen en stekels. De aard van het Geloof heeft vele vormen: …

Heiligste Drie-eenheid

Heiligste Drie-eenheid

Om onze zwakheden en angsten te verlichten.schenkt Jezus ons het Voorbeeld van Zijn Bestaan. Ieder wezen heeft zijn eigen primaire geest, die doet ontsporen en die verdeelt, vader van oneindig veel kinderen in de oneindige schepping, die slaaf zijn van ziektes en van ontelbare moeilijkheden die voortkwamen uit verkeerde en onevenwichtige ervaringen en die vervolgens …

Gegroet Maria, Bron van Genade

Gegroet Maria, Bron van Genade

Gezegend de Ziel die in zich zelf elk hulpmiddel en elke mogelijkheid zoekt om alles te doen wat Jezus heeft onderwezen. Om in Verbinding met de Geest en de Lessen van Jezus te treden is het nodig om zowel het Goddelijke Begin als het afgescheiden begin te ontdekken. Jezus heeft zich tot Kind van God …

Zijn Naam is Weg, Waarheid, Leven

Zijn Naam is Weg, Waarheid, Leven

Uit het hart rijst een vraag: wat is de ware Naam van Jezus? Het Licht van de Waarheid antwoordt: “Zijn Naam is Weg, Waarheid, Leven, Vergeving, Vrijheid…LIEFDE”. Jezus is de Verbinding tussen de Aarde en de Oneindigheid. Als men Zijn Liefde Leeft – zelfs als men tot ziektes of onrecht gedoemd is – is het …

13 April 2020

13 April 2020

Dankzij de Wederopstanding van Jezus heerst de dood niet meer temidden van het stof. Als een atoom de uitnodiging aanvaardt om de Weg van de Wederopstanding te volgen, neemt de Liefde van het Licht het in Zich op, op een niet-plek waar geen stof meer bestaat maar alleen Oneindigheid. Dit is een Geschenk van Genade, …

Nacht van Goede Vrijdag

Nacht van Goede Vrijdag

De Geest van deze nacht openbaart zich aan hen die waken, en vraagt: “Wat zien jullie?”. Wij zien een grote boom met vele lange takken; deze stellen onze gedachten voor, vervlochten met onze Ziel, die gescheiden van het Licht van de Waarheid geboren werd. De ziel werd genezen door Jezus de Hervormer, dankzij de Barmhartigheid …

Heilige Donderdag

Heilige Donderdag

Dank Vader die alles Voortbrengt in Christus Jezus. Het Licht van Uw Liefde is geworden tot een Voorbeeld van Leven. Jezus heeft, met Eenvoud, een Verlichte Weg geopend, een Pad voor ieder schepsel dat wil terugkeren om te leven in Een Hart van Liefde, in de Vader die alles Voortbrengt. Het Voorbeeld van Jezus is …

Heilige Woensdag

Heilige Woensdag

Dank Vader in Christus Jezus   Om met de Mensheid te spreken heeft de Vader de gedaante van een Mens aangenomen. Jezus zegt: “Wie mij ziet, ziet de Vader. Wij zijn Een”. Hij heeft het kruis van de dood en de doornenkroon omarmd, om hen om te vormen tot een Kroon van Heerlijkheid. Alle mensen …

Heilige Dinsdag

Heilige Dinsdag

De dinsdag is de metgezel van de planeet Mars. Ieder schepsel heeft een Glimlach, een prachtige bron om al ons zaad, begraven in de tuinen van onze zielen, te doen ontkiemen. Het is belangrijk, te vragen: “Waar en hoe heb ik de energieën van mijn oorsprong gezaaid?”. Het Geloof is een, als Geschenk ontvangen, mogelijkheid …

Heilige Maandag

Heilige Maandag

Wat is het Werk? Dat is Werken voor Jezus, met Jezus, in Jezus, in ons. Ieder schepsel hangt aan het kruis, maar wij moeten ons afvragen of wij met het hoofd naar boven gekruisigd zijn, om te klimmen, of met het hoofd naar beneden, om terug te winnen wat wij binnen de zwaartekracht van deze …

Palmzondag

Palmzondag

Dank Vader die alles Voortbrengt, Een in Christus Jezus. U hebt zich geopenbaard in de Onbevlekte Cel van Maria, in het Hart van God de Schepper. Vanaf het begin van de zeven dagen van de schepping heeft God ieder schepsel naar Zijn Beeld geschapen, ieder met zeven Goddelijke Vonken; maar het deel van God dat …

Heb hen die u vervolgen lief

Heb hen die u vervolgen lief

Dank U Vader die ons heeft Voortgebracht Jezus Zegent ons door het openbaren van Woorden van Drievoudig Licht “HEB HEN DIE U VERVOLGEN LIEF, leeft in Gemeenschap met het Onsterfelijke Leven en met de Wil van de vader. HEB UW NAASTE LIEF, in hem is alles dat in de Oneindige Schepping is. Mijn Liefde voor …

Oneindige Dank Christus Jezus

Oneindige Dank Christus Jezus

Oneindige Dank Christus Jezus, dat U ons Uw Liefde gegeven heeft “Jullie zijn in deze wereld, maar jullie zijn niet van deze wereld. Wie in mij gelooft zal, hoewel hij dood is, Leven”. Waarom is het nodig, in Jezus te geloven? Het Geloof in Jezus is de Moed. Laat het Geloof van de Moed groeien; …

Dank Maria Licht

Dank Maria Licht

Gebed Dank Maria Licht Wij hebben een Genade nodig Vergezel het coronavirus, opdat het de Vader in Christus Jezus leert kennen en moge het allen die het gekust heeft, meenemen Dat de Wil geschiede van de Liefde van de Vader om de Kroon van het Leven te ontvangen

Vrede laat ik u, mijn Vrede geef ik u

Vrede laat ik u, mijn Vrede geef ik u

Jezus kent onze omstandigheden en zegt ons: “Vrede laat ik u, mijn Vrede geef ik u”; en weer zegt hij ons: ik ben niet gekomen om Vrede te brengen, maar het vuur, het zwaard en de strijd. Waar Jezus is, is Zijn Vrede, maar er zijn ook verstorende krachten. Jezus veroordeelt ons niet als wij …

Wie niet met ons is is tegen ons

Wie niet met ons is is tegen ons

“Wie niet tegen ons is, is voor ons”, zegt Jezus. Jezus de Verlosser roept alle discipelen en hen die de Waarheid zoeken en met Haar samenwerken, op tot de Eenheid van Geest, zowel in de microcosmos als in de macrocosmos. Vandaag, in het tijdperk van de geest, staan overal op de aarde en in de …

Het Licht-Kind is in ons

Het Licht-Kind is in ons

Christus en Jezus zijn Een en Dezelfde Energie, Geschenk van de Vader. Christus Jezus is in ons, ieder schepsel heeft de mogelijkheid om hem in zich zelf te zoeken, hem te vinden en met hem te versmelten, met hem Een te worden en zo terug te keren in de Vader die Was en Is en …

Leder woord is een lam

Leder woord is een lam

De woorden die wij uitspreken bevatten een energie die doorgegeven wordt. Wanneer zij uit ons naar buiten komen, zijn zij als lammeren, die verlicht zijn: zij brengen Genade waar geen Genade is: op plaatsen met doornen en stekels, ziektes en ellende, oorden waar veel geleden wordt. Als zij Energie en Genade brengen daar waar problemen …

Heb de ander lief als jezelf

Heb de ander lief als jezelf

Jezus roept ons op: “heb de ander lief als jezelf” .Hij nodigt ons uit om allen en alles lief te hebben, om niet verbonden te blijven aan slechts éen wezen, dat zou zijn alsof wij slechts éen druppel van de hele oceaan zouden liefhebben.

Oneindig Dank Vader in Christus Jezus

Oneindig Dank Vader in Christus Jezus

Wij vragen dat onze ontmoeting geleid worde door Uw Wil en gezegend worde door de door de Vader Voortgebrachte Liefde van Uw Hart, Licht van Verlossing voor allen. Jezus verschijnt voor ons met slechts een enkel visitekaartje, dat het Levende Voorbeeld is van Zijn Woorden: “Ik ben Weg, Waarheid en Leven!” Jezus vraagt ieder schepsel: …

Johannes de Doper

Johannes de Doper

Een Engel van Licht, komende vanuit het Oneindige Hart van Jezus, brengt ons de hartslag van Liefde die bij ieder hart aanklopt, vanaf het Begin van de Schepping. De Engel brengt ons het Geschenk van de Liefde en het bewustzijn dat “niemand zo sterk is dat hij niet wordt liefgehad”. De dorst van Jezus is ...

De twee discipelen van Emmaus

De twee discipelen van Emmaus

De Verlosser zegt: "waar twee of drie bijeen zijn in mijn Naam, daar Ben Ik". De Geest van Licht roept alle Geesten van de Oneindige Schepping op om de Waarheid te zoeken in het luisteren, in de stilte, in het gesprek, in de vergelijking en in het wederzijds respect. Als twee schepselen samen wandelen en ...

Vanuit het Licht van de stilte Openbaart

Vanuit het Licht van de stilte Openbaart

Lieve en geliefde kinderen, Ik ben een Engel van Licht die afkomstig is uit het Rijk van de Heilige Stilte en ik omarm jullie allen in de Liefde Van de Vader Verlosser Jezus. Ik ben gezonden om jullie het Water van de Stilte te brengen, het Water dat de Zuivere Maria schenkt aan allen die ...

Heilige Kerstmis

Heilige Kerstmis

Wij zeggen U Oneindige Dank, Vader van het Leven, Liefde die sinds eeuwig Liefde Voortbrengt. Wij vragen U – uit naam van het niet aflatende Offer van Jezus – om de Genade te ontvangen die nodig is om al onze kinderen, die wij zelf naar de vergissing en naar de zonde hebben geleid, terug te …