Archive for maart, 2020

Gebed voor onze tijden

Gebed voor onze tijden

Oneindige Dank Liefde van Christus Vader wij hebben U nodig Wij blijken slaven te zijn en wij vragen aan Uw Liefde en aan Uw Vrijheid om hulp. Wij zijn slaven in het sterfelijke leven, Geef ons het Onsterfelijke Leven voor het Welzijn van de gehele Mensheid en van alle kinderen die veroordeeld zijn tot abortus Vragen …

Heb hen die u vervolgen lief

Heb hen die u vervolgen lief

Dank U Vader die ons heeft Voortgebracht Jezus Zegent ons door het openbaren van Woorden van Drievoudig Licht “HEB HEN DIE U VERVOLGEN LIEF, leeft in Gemeenschap met het Onsterfelijke Leven en met de Wil van de vader. HEB UW NAASTE LIEF, in hem is alles dat in de Oneindige Schepping is. Mijn Liefde voor …

Oneindige Dank Christus Jezus

Oneindige Dank Christus Jezus

Oneindige Dank Christus Jezus, dat U ons Uw Liefde gegeven heeft “Jullie zijn in deze wereld, maar jullie zijn niet van deze wereld. Wie in mij gelooft zal, hoewel hij dood is, Leven”. Waarom is het nodig, in Jezus te geloven? Het Geloof in Jezus is de Moed. Laat het Geloof van de Moed groeien; …

Dank Maria Licht

Dank Maria Licht

Gebed Dank Maria Licht Wij hebben een Genade nodig Vergezel het coronavirus, opdat het de Vader in Christus Jezus leert kennen en moge het allen die het gekust heeft, meenemen Dat de Wil geschiede van de Liefde van de Vader om de Kroon van het Leven te ontvangen